• Φυσική Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου
  • Φυσική Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου
Θέματα και Λύσεις Εξετάσεων ΟΕΦΕ Φυσικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου
ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019

 

Θέματα και Λύσεις Εξετάσεων ΟΕΦΕ Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου
ΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014