Νέο Λύκειο: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στην Α' και την Β' τάξη, καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα για την Γ' Λυκείου που θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημερωθείτε για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης.