Ύλη Φυσικής Προσανατολισμού 2018-2019

Ύλη Φυσικής Προσανατολισμού 2016-2017

ΦΥΣΙΚΗ (Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών)
Από το βιβλίο «Φυσική» Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α.

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1-1 Εισαγωγή
1-2 Περιοδικά φαινόμενα
1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση
1-5α Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις
1-6α Εξαναγκασμένες Μηχανικές ταλαντώσεις
Από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις
1-7 Σύνθεση ταλαντώσεων

2. ΚΥΜΑΤΑ
2-1 Εισαγωγή
2-2 Μηχανικά κύματα
2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων
2-4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού
2-5 Στάσιμα κύματα

3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ *
3-1 Εισαγωγή
3-2 Υγρά σε ισορροπία
3-3 Ρευστά σε κίνηση
3-4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας
3-5 Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli
3-6 Η τριβή στα ρευστά
* Εξαιρούνται από τη διδακτέα (και εξεταστέα) ύλη του Κεφαλαίου 3: «Ρευστά σε Κίνηση» οι εφαρμογές 3.1 και 3.3 της παραγράφου 3-5 (Η Διατήρηση Ενέργειας και η Εξίσωση του Bernoulli) καθώς και οι δραστηριότητες, οι ερωτήσεις 3.11, 3.13, 3.14 και η άσκηση 3.22 του Κεφαλαίου 3.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
4-1 Εισαγωγή
4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων
4-3 Ροπή δύναμης
4-4 Ισορροπία στερεού σώματος
4-5 Ροπή αδράνειας
4-6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης
4-7 Στροφορμή
4-8 Διατήρηση της στροφορμής
4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής
4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
5-1 Εισαγωγή
5-2 Κρούσεις
5-3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών
5-4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας
5-9 Φαινόμενο Doppler

Οδηγίες

  • Η ενότητα των κρούσεων (παρ.5-1 έως και 5-4) να διδαχθεί πριν από την ενότητα των ταλαντώσεων. Οι κρούσεις ως φαινόμενο χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις και τα προβλήματα του βιβλίου στα κεφάλαια των ταλαντώσεων και του στερεού σώματος. Αν η διδασκαλία τους προηγηθεί τότε θα αποφευχθούν παλίνδρομες ενέργειες μεταξύ της χρήσης πλαστικών και ελαστικών κρούσεων.
  • Η ενότητα του φαινομένου Doppler (5-9) να διδαχθεί μετά τα Στάσιμα κύματα καθώς η διδασκαλία του αναφέρεται μόνο στα ηχητικά κύματα που είναι μηχανικά κύματα. Για τα φαινόμενα των κρούσεων και Doppler δεν θα γίνεται αναφορά στα συστήματα αδρανειακών παρατηρητών.
  • Σημείωση: Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη.