Χημεία

Χάρης Γουναρόπουλος, Καθηγητής Φυσικής, Οικοδιδασκαλείο Κέρκυρας

Ονοματεπώνυμο : Χάρης Γουναρόπουλος

Ειδικότητα : Φυσικός

Εκπαίδευση : Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακές Σπουδές : Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Δραστηριότητες : Υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αστρονομικής Εταιρίας Κέρκυρας

Συμμετοχές σε

  • Θερινά σχολεία Φυσικής
  • Εκπαιδευτική εκδρομή στο spacecamp της NASA

Οργάνωση Μαθήματος

  • Η παράδοση μαθημάτων μπορεί να γίνει είτε κατά μόνας «ιδιαίτερο» είτε σε ομαδες μαθητών «γκρουπ».
  • Τα γκρουπ δεν ξεπερνούν τα 4 άτομα
  • Σε όλους τους μαθητές παρέχονται σημειώσεις και φωτοτυπίες
  • Κάθε μήνα γίνονται τεστ προόδου για την αξιολόγηση των μαθητών.
  • Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο του παιδιού τους.
  • Multimedia εφαρμογές με εικονικά πειράματα και εικονικά εργαστήρια παρουσιάζονται ως έξτρα παροχές στους μαθητές τα σαββατοκύριακα για την καλύτερη αντίληψη του μαθήματος και κατανόηση της ύλης.