Πληροφορική

Ζαΐρα Κοσκινά, πτυχιούχος Πληροφορικής, Κέρκυρα

Ονοματεπώνυμο : Ζαΐρα Κοσκινά

Ειδικότητα : Πληροφορική

Εκπαίδευση : Πτυχιούχος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές : MSc Web Technology, University of Southampton, UK

Δραστηριότητες : Υπεύθυνη κατασκευής ιστοσελίδας της Αστρονομικής Εταιρίας Κέρκυρας

Δραστηριότητες

  • Κατασκευή ιστοσελίδων
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα
  • Ανάπτυξη παιχνιδιών flash

Οργάνωση Μαθήματος

  • Τα μαθήματα γίνονται σε ομάδες 1 - 4 ατόμων
  • Σε όλους τους μαθητές παρέχονται σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  • Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό, χρήσιμες εκπαιδευτικές εφαρμογές Η/Υ και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων
  • Το μάθημα πραγματοποιείται με χρήση Η/Υ, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εξασκηθούν πρακτικά με τον προγραμματισμό

Διδακτική Εμπειρία

  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση
  • Διδασκαλία δημοφιλών γλωσσών προγραμματισμού (Java, C++, Visual Basic κλπ)
  • Δημιουργική εκμάθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Stencyl, με σκοπό την ανάπτυξη παιχνιδιών flash για Η/Υ, καθώς και παιχνιδιών για συσκευές Android και iOS